BBB News (Bitter Buggers' Blog)

BBB News (Bitter Buggers' Blog)

The Swedish Ship Götheborg

News and OpinionsPosted by Temel Bahadir Wed, May 04, 2016 22:36:33
Ostindiefararen Götheborg är en replik av den ostindiefarare med samma namn (Götheborg), som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Ostindiefararen Götheborg är världens största oceanklassade segelskepp byggt i trä (ek). År 1986 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet. År 1995 påbörjades bygget och åtta år senare sjösattes Götheborg. Under 20 månader mellan 2005 och 2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och hem igen. Sedan dess har man varit ute på ett antal mindre expeditioner i Sverige och i övriga Europa, sommaren 2010 deltog man bland annat i festligheterna kring kronprinsessan Victorias bröllop. Ostindiefararen Götheborg är klassat som passagerarfartyg och går under vanlig svensk flagga. Men i hamn hissas den tvåtungade SOIC-flaggan som skeppet hade vid första utresan från Göteborg. Projektet Ostindiefararen Götheborg drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en ideell stiftelse. (Fr: Wikipedia)


Götheborg is a sailing replica of an 18th-century Swedish East Indiaman and the world's largest operational wooden sailing vessel. All sailors survived when the original ship sank off Gothenburg, Sweden, on 12 September 1745, while approaching the harbour on her return from a third voyage to China. Construction of the replica started in 1995, with the hull launched in 2003, and the rig fully tested for the first time in 2005. Much of the time was spent researching how to rebuild the replica. In 2008, Götheborg completed the first Baltic Sea tour.(From: Wikipedia)

Click image for a larger view
  • Comments(0)//blog.temel.se/#post11